Wymagania

Wymagania
Wymagania
2 votes, 2.00 avg. rating (39% score)

rp_nauka32.jpgSpecjalne wymagania obowiązują dla obszarów szczególnie chronionych, np. uzdrowisk. Na tych obszarach dopuszczalna ilość opadów pyłu musi być mniejsza niż 40 g/m2/rok. Przyjrzyjmy się krótko przyczynom występowania pyłów w powietrzu. Już od dawna do naturalnego pyłu składającego się z pyłku kwiatów, pyłu kosmicznego, pyłu ?soli morskiej” zalicza się pył wywiewany przez wiatr z gleby. Ten naturalny pył stanowi około 80% pyłu unoszącego się obecnie w przestrzeni okołoziemskiej. Jeszcze parę słów o pyle z gleby. Powstawanie tego naturalnego pyłu wciąż wzmaga się na skutek naszych działań. Wprowadzono nowe pojęcie? ?erozja gleby” ? przez które rozumie się niszczenie, wierzchniej warstwy gleby przez wiatr lub wodę. Erozja gleby narasta przez nowoczesne metody uprawy powiązane ze słabym pokryciem roślinnym gleby i silnym jej rozpulchnieniem. Na zwiększenie erozji gleby wpływają przykładowo: uprawa takich gatunków roślin, które późno i słabo okrywają glebę, intensywne zwalczanie chwastów i traw, intensywna obróbka gleby, zamiana lasów na pola uprawne i oczyszczanie gruntów przez usuwanie zarośli.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About