Jakie szkodliwe substancje technogenne są najczęściej emitowane w powietrze?

Jakie szkodliwe substancje technogenne są najczęściej emitowane w powietrze?
Jakie szkodliwe substancje technogenne są najczęściej emitowane w powietrze?
1 vote, 6.00 avg. rating (68% score)

rp_nauka33.jpgPrzede wszystkim dwutlenek siarki, tlenek węgła, który jest emitowany głównie z silników pojazdów samochodowych, tlenki azotu, węglowodory oraz sadza i drobne pyły. Przy tlenkach azotu chodzi o związki azotu i tlenu jakie powstają w postaci gazowej, w czasie procesu spalania w paleniskach i silnikach samochodów. Węglowodory to, jak sama nazwa wskazuje, związki węgla i wodoru jakie są emitowane w znacznej części przez silniki samochodowe i przemysł przerabiający ropę naftową. Oprócz nich występuje jeszcze wiele innych technogennych zanieczyszczeń powietrza. Ilość substancji szkodliwych w powietrzu oraz ich skład jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych miejscowościach. Badania wykazały, że powietrze na obszarach zamieszkałych może zawierać ponad 1000 substancji szkodliwych, które mogą występować w postaci gazowej, ciekłej lub stałej. Powstaje więc pytanie jak możemy uzyskać informacje o zawartości szkodliwych zanieczyszczeń powietrza w określonym obszarze. Dlatego chemik musi przy tych analizach włożyć wiele dodatkowej pracy, aby mógł wykluczyć możliwe reakcje wykrytych związków z innymi obcymi lub naturalnymi substancjami. Pragniemy podkreślić, że przez pokazanie możliwości powstania błędów przy określaniu jakości powietrza na podstawie rocznych przyrostów pnia, nie chcielibyśmy was do tej metody zniechęcać. Wprost przeciwnie. Przy uwzględnianiu wielu czynników środowiskowych, praca ta stanie się bardziej interesująca i ciekawsza. Krytyczna ocena i rozważenie wszystkich czynników, przegląd literatury a także, w przypadkach koniecznych rozmowy z leśnikami, poszerzą nasze wiadomości o środowisku, wyostrzą nasze analityczne podejście, a w końcu doprowadzą do wyjaśnienia postawionego problemu: czy i kiedy w danym przypadku istniały w powietrzu szkodliwe substancje na rozpatrywanym przez nas obszarze, które mogły wpłynąć na wegetację drzewa.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About