burzenin gmina

burzenin gmina
burzenin gmina
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (18)Młodzi rodzice zazwyczaj bardzo przeżywają początek nauki szkolnej swojego dziecka. Pierwsze lata nauki noszą miano edukacja wczesnoszkolna. Jest ona pierwszym etapem kształcenia w szkole podstawowej i obejmuje dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Edukacja wczesnoszkolna prowadzona jest zazwyczaj przez jednego nauczyciela, za wyjątkiem lekcji Religii. Nauczyciel nauczania początkowego pełni również role wychowawcy, a więc odpowiada za całokształt zdobywanej przez dziecko wiedzy, umiejętności, jak i kwestii wychowania. Edukacja odbywa się na zasadzie zajęć zintegrowanych, czyli nie posiada podziału na jednostki lekcyjne i przedmioty. Edukacja wczesnoszkolna dzieci nie jest oceniana punktowo, jak to bywało w czasach dawniejszych. Obecnie nauczyciele zamiast wystawiania ocen punktowych opisują osiągnięcia każdego ucznia. Również na świadectwie po ukończeniu rocznej nauki nie ma ocen punktowych. Znajduje się tam tylko słowny opis postępów w nauce, a także ocena zachowania, aktywności i zaangażowania ucznia. Koniec edukacji wczesnoszkolnej wieńczy test, który jest pisany na zakończenie klasy trzeciej. Choć test ten nie ma większego znaczenia, lecz pozwala określić stopień przyswojenia wiedzy przez uczniów.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About